Atatürk Kurtuluş Savaşinda Tarifi

Atatürk Kurtuluş Savaşinda

Atatürk Kurtuluş Savaşinda Nasıl Yapılır?

 • ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA
 • Bir gemi yanaştı Samsun’a
 • sabaha karşı
 • Selam durdu kayığı,çaparası,
 • takası,
 • Selam durdu tayfası.
 • Bir duman tüterdi bu geminin
 • bacasından
 • Bir duman
 • Duman değildi bu
 • Memleketin uçup giden
 • kaygılarıydı.
 • Samsun limanına bu
 • gemiden atılan
 • Demir değil
 • Sarılan anayurda
 • Kemal Paşanın kollarıydı.
 • Selam vererek Anadolu
 • çocuklarına
 • Çıkarken yüce komutan
 • Karadeniz’in halini görmeliydi.
 • Kalkıp ayağa ardı sıra baktı
 • dalgalar
 • Kalktı takalar, izin verseydi
 • Kemal Paşa
 • Ardından gürleyip giderlerdi
 • Erzurum’a kadar
 • Cahit KÜLEBİ
 • GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
 • Ben o yılların macerasından geldim.
 • Barut, toz ve ihtilaldi hepten.
 • Dolaklı hilal bıyıklı süvarilerle,
 • Hüzünlü marşlar söyleyerekten
 • Bir davul zurna, bir üçlü, bir bayrak.
 • Saf çelik kılıçlar ata yadigarı
 • Yorgun söğütler, mahzun yollar, kağnılar
 • Göğsü tekmil döğmeli bir zabitin ardından
 • Bir yıldızlı tan yerine at sürerekten.
 • Derdini bilemedik,
 • Dermanın olamadık Gazi Paşa,
 • Sana hasretimiz cân-ü yürekten.
 • Artık bir özge tarih oldu yaşadığımız;
 • Bozkırdan, mavzerden, kandan ve sesten,
 • Namlular elpençe, süngüler pusuda,
 • Kalpağın, dolgun bıyıkların, kırbacın
 • Bir sen kaldın, bir vatan kaldı, bir koşu,
 • Bir macera kaldı dillere destan,
 • Bir gök kaldı mavi, bir kitap yeşil.
 • Gayri bundan geri bana ağlamak yaraşır.
 • Temmuzda bir serçe kalkar Sakaryadan
 • Ağustosta kartal döner.
 • Günler uzar hasretle dışımızdan, içimizden
 • Bir kudretli kumandadır bakışın Paşam,
 • Geceler içinde patırtılarla yanar
 • Ağlamak ne kelime ki bizlere,
 • Ankara’dan gelir geçer trenim,
 • Bir gün olur elbet ben de binerim,
 • Varır toprağına yüzüm sürerim
 • Biz vatan çocukları. Gazi Paşam,
 • Dilimiz takılı kaldı;
 • Diyemedik
 • Boynumuz bükülü kaldı;
 • Doyamadık
 • Turgut UYAR
 • MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM
 • Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 • Yeleleri alevden al bir ata binmiş;
 • Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,
 • Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
 • Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.
 • Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 • Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında,
 • Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
 • Arkasından dağ dağ ordular geliyor
 • Her askeri Mustafa Kemal gibi.
 • Mustafa Kemal’i düşünüyorum
 • Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
 • Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere;
 • Al bir ata binmiş yalın kılıç
 • Koşuyor zaferden zafere.
 • Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 • Ölmemiş bir Kasım sabahı;
 • Yine bizimle beraber her yerde.
 • Yaşıyor dört köşesinde vatanın;
 • Yaşıyor damar damar yüreklerde.
 • Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 • Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
 • Mavi gözlerini ışıl ışıl, görüyorum,
 • Uykularıma giriyor her gece.
 • Ellerinden öpüyorum.
 • Ümit Yaşar OĞUZCAN
 • BANDIRMA VAPURU
 • O GELİYOR
 • Yıl 1919
 • Mayısın on dokuzu
 • Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.
 • Sanki harlı bir ateş
 • Yakıyor ruhumuzu.
 • Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
 • Üzülmemek elde mi;
 • Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi
 • O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
 • O hız, doldukça damarlara kan gibi,
 • Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
 • Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;
 • Gittikçe büyükleşen
 • Gölgene dikilmekten
 • Karardı gözlerimiz.
 • Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!
 • Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;
 • Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.
 • Celal Sahir EROZAN
 • Ben «bandırma Vapuru»
 • Esme rüzgar esme halim perişan
 • Mustafa Kemal’im güvertede
 • Ben Karadeniz’de dalgalarla boğuşan
 • Küçük köhne bir tekne
 • Baştan ayağa dek iman dolu
 • Bu hasretlik daha ne kadar uzar
 • Uçmak isterim Samsun’a doğru
 • Bakışlarım kararır gözlerim dolar,
 • Ben «Bandırma Vapuru»
 • Karadeniz’de küçük köhne bir tekne
 • Yağma yağmur esme rüzgar
 • Yolumu bekler Anadolu
 • Gümüş dere durmaz akar.
 • Mustafa Kemal’im güvertede
 • Dayamış alnım ufka bakar.
 • Ben «Bandırma Vapuru»
 • Var git başımdan Karadeniz
 • Bu gece efkarım var
 • N’oldu ey gönül n’oldu
 • Gümüş dere durmaz ağlar
 • Kan ağlar altmış üç ilimiz
 • Kan ağlar Anadolu
 • Ben «Bandırma Vapuru»
 • Mustafa Kemal’im güvertede
 • Kaputuna bürünmüş
 • Bakışlarında kararlılık saçlarında rüzgar
 • Yıldızlar geçiyor alnından
 • Uzak zaferlerin şavkı vurmuş yüzüne.
 • Ben «Bandırma Vapuru»
 • Duyarım sesler gelir Anadolu’dan
 • Samsun’a doğru
 • Bir şey var gecenin içinde
 • Rüzgarlarla karanlıklarla dağılan
 • Bir şey var gecenin içinde
 • Mustafa Kemal’in sevinciyle ağaran.
 • Mesut TARCAN
 • GÜZEL SÖZLER
 • · 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.
 • · 19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür.
 • · Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.
 • · Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez.
 • · 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

Yayınlanma Tarihi: 1 Ocak 2011