Atatürk Kurtuluş Savaşinda Tarifi

Atatürk Kurtuluş Savaşinda

Atatürk Kurtuluş Savaşinda Nasıl Yapılır?

 1. ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA
 2. Bir gemi yanaştı Samsun’a
 3. sabaha karşı
 4. Selam durdu kayığı,çaparası,
 5. takası,
 6. Selam durdu tayfası.
 7. Bir duman tüterdi bu geminin
 8. bacasından
 9. Bir duman
 10. Duman değildi bu
 11. Memleketin uçup giden
 12. kaygılarıydı.
 13. Samsun limanına bu
 14. gemiden atılan
 15. Demir değil
 16. Sarılan anayurda
 17. Kemal Paşanın kollarıydı.
 18. Selam vererek Anadolu
 19. çocuklarına
 20. Çıkarken yüce komutan
 21. Karadeniz’in halini görmeliydi.
 22. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı
 23. dalgalar
 24. Kalktı takalar, izin verseydi
 25. Kemal Paşa
 26. Ardından gürleyip giderlerdi
 27. Erzurum’a kadar
 28. Cahit KÜLEBİ
 29. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
 30. Ben o yılların macerasından geldim.
 31. Barut, toz ve ihtilaldi hepten.
 32. Dolaklı hilal bıyıklı süvarilerle,
 33. Hüzünlü marşlar söyleyerekten
 34. Bir davul zurna, bir üçlü, bir bayrak.
 35. Saf çelik kılıçlar ata yadigarı
 36. Yorgun söğütler, mahzun yollar, kağnılar
 37. Göğsü tekmil döğmeli bir zabitin ardından
 38. Bir yıldızlı tan yerine at sürerekten.
 39. Derdini bilemedik,
 40. Dermanın olamadık Gazi Paşa,
 41. Sana hasretimiz cân-ü yürekten.
 42. Artık bir özge tarih oldu yaşadığımız;
 43. Bozkırdan, mavzerden, kandan ve sesten,
 44. Namlular elpençe, süngüler pusuda,
 45. Kalpağın, dolgun bıyıkların, kırbacın
 46. Bir sen kaldın, bir vatan kaldı, bir koşu,
 47. Bir macera kaldı dillere destan,
 48. Bir gök kaldı mavi, bir kitap yeşil.
 49. Gayri bundan geri bana ağlamak yaraşır.
 50. Temmuzda bir serçe kalkar Sakaryadan
 51. Ağustosta kartal döner.
 52. Günler uzar hasretle dışımızdan, içimizden
 53. Bir kudretli kumandadır bakışın Paşam,
 54. Geceler içinde patırtılarla yanar
 55. Ağlamak ne kelime ki bizlere,
 56. Ankara’dan gelir geçer trenim,
 57. Bir gün olur elbet ben de binerim,
 58. Varır toprağına yüzüm sürerim
 59. Biz vatan çocukları. Gazi Paşam,
 60. Dilimiz takılı kaldı;
 61. Diyemedik
 62. Boynumuz bükülü kaldı;
 63. Doyamadık
 64. Turgut UYAR
 65. MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM
 66. Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 67. Yeleleri alevden al bir ata binmiş;
 68. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,
 69. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
 70. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.
 71. Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 72. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında,
 73. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
 74. Arkasından dağ dağ ordular geliyor
 75. Her askeri Mustafa Kemal gibi.
 76. Mustafa Kemal’i düşünüyorum
 77. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
 78. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere;
 79. Al bir ata binmiş yalın kılıç
 80. Koşuyor zaferden zafere.
 81. Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 82. Ölmemiş bir Kasım sabahı;
 83. Yine bizimle beraber her yerde.
 84. Yaşıyor dört köşesinde vatanın;
 85. Yaşıyor damar damar yüreklerde.
 86. Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
 87. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
 88. Mavi gözlerini ışıl ışıl, görüyorum,
 89. Uykularıma giriyor her gece.
 90. Ellerinden öpüyorum.
 91. Ümit Yaşar OĞUZCAN
 92. BANDIRMA VAPURU
 93. O GELİYOR
 94. Yıl 1919
 95. Mayısın on dokuzu
 96. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.
 97. Sanki harlı bir ateş
 98. Yakıyor ruhumuzu.
 99. Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
 100. Üzülmemek elde mi;
 101. Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi
 102. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
 103. O hız, doldukça damarlara kan gibi,
 104. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
 105. Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;
 106. Gittikçe büyükleşen
 107. Gölgene dikilmekten
 108. Karardı gözlerimiz.
 109. Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!
 110. Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;
 111. Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.
 112. Celal Sahir EROZAN
 113. Ben «bandırma Vapuru»
 114. Esme rüzgar esme halim perişan
 115. Mustafa Kemal’im güvertede
 116. Ben Karadeniz’de dalgalarla boğuşan
 117. Küçük köhne bir tekne
 118. Baştan ayağa dek iman dolu
 119. Bu hasretlik daha ne kadar uzar
 120. Uçmak isterim Samsun’a doğru
 121. Bakışlarım kararır gözlerim dolar,
 122. Ben «Bandırma Vapuru»
 123. Karadeniz’de küçük köhne bir tekne
 124. Yağma yağmur esme rüzgar
 125. Yolumu bekler Anadolu
 126. Gümüş dere durmaz akar.
 127. Mustafa Kemal’im güvertede
 128. Dayamış alnım ufka bakar.
 129. Ben «Bandırma Vapuru»
 130. Var git başımdan Karadeniz
 131. Bu gece efkarım var
 132. N’oldu ey gönül n’oldu
 133. Gümüş dere durmaz ağlar
 134. Kan ağlar altmış üç ilimiz
 135. Kan ağlar Anadolu
 136. Ben «Bandırma Vapuru»
 137. Mustafa Kemal’im güvertede
 138. Kaputuna bürünmüş
 139. Bakışlarında kararlılık saçlarında rüzgar
 140. Yıldızlar geçiyor alnından
 141. Uzak zaferlerin şavkı vurmuş yüzüne.
 142. Ben «Bandırma Vapuru»
 143. Duyarım sesler gelir Anadolu’dan
 144. Samsun’a doğru
 145. Bir şey var gecenin içinde
 146. Rüzgarlarla karanlıklarla dağılan
 147. Bir şey var gecenin içinde
 148. Mustafa Kemal’in sevinciyle ağaran.
 149. Mesut TARCAN
 150. GÜZEL SÖZLER
 151. · 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.
 152. · 19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür.
 153. · Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.
 154. · Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez.
 155. · 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.

Yayınlanma Tarihi: 1 Ocak 2011